אנחנו אוהבים את דימונה היקרה שלנו, ואת התושבים בה.
בדימונה אין מחיצות, כל יהודי ויהודיה שווים.

הרבי לימד אותנו לאהוב כל יהודי, לא משנה מי הוא.
לאור החינוך הזה פועלים שליחי חב"ד בכל העולם, וגם כאן בדימונה.

דימונה אוהבת את הפעילות של חב"ד,
בעזרה לזולת, בקירוב לבבות ואהבת ישראל.

תנו לנו את הכח להמשיך לתת לדימונה.
זה מכל הלב.

גם כשכואב

טופס תמיכה

דימונה מאמינה

לכל דימונאי

לילדים שלנו

לנוער

בשכונות

בנתינה

לכל אחד

טופס תמיכה